Export ICS

Glaschu Gaelic Song Trail

Event

Title:
Glaschu Gaelic Song Trail
When:
DiS, 11. An Lùnastal 2018, 14:00 h - 16:00 h
Category:
Glasgow Life / Glaschu Beò

Description

A unique city trail following the story of Gaelic Glasgow, past and present, through song, sound and installation. 

Encounter the gritty reality of industrial soundscapes; experience the fresh breeze along the River Clyde’s underbelly and enjoy the surviving stories of Gaelic Glasgow through songs, performance, poetry and folklore.

A great event for Gaelic speakers and non-speakers alike.

As this is a walking tour, patrons should wear suitable footwear and be prepared for the weather of the day. The event will take up to 2 hours and will include stoppages and rests, with refreshments along the way. It will culminate in a traditional ceilidh of music and stories (indoors).

Patrons are to meet in Central Station.

Slighe gun choimeas tron bhaile-mhòr a’ leantainn sgeulachd Ghlaschu Gàidhlig a bha agus a tha, tro òrain, fuaim agus stàlachadh. Coinnichibh ri fìorachd dhoirbh chruthan-fuaime gnìomhachais; cuiribh eòlas air an oiteag fhionnar gaoithe sìos fad Abhainn Chluaidh agus gabhaibh tlachd às na sgeulachdan maireannach mu Ghlaschu na Gàidhlig tro òrain, gnìomhadh agus beul-aithris. 

On is e cuairt coiseachd a tha seo, bu chòir do chom-pàirtichean caisbheart fhreagarrach a chaitheamh agus a bhith deiseil airson na h-aimsire air an latha. Mairidh a’ chuairt suas ri 2 uair a thìde a bhios a’ gabhail a-steach amannan stad agus fois, le deochan air an t-slighe. Thig a’ chuairt gu ceann le cèilidh traidiseanta de cheòl agus sgeulachdan an taigh-òsta Blackfriars ann am Baile nam Marsantach (at 16:30).
Com-pàirtichean ri coinneachadh ann an Stèisean a’ Mheadhain.

 

https://www.facebook.com/events/1568326463296045/